DUO bèk den region Karibense

Na mart i aprel Dienst Uitvoering Onderwijs lo ta di bishita atrobe na Aruba, Boneiru, Kòrsou i Sint Maarten. DUO di e forma aki ta habri ofisina di servisio temporal riba e islanan aki pa kombersá ku studiante ku intenshon di bai studia i studiante ku a terminá su estudio kaba. Banda di esaki DUO ta organisá algun enkuentro pa duna informashon i ta ofresé ayudo na midí den kaso ku tin problema ku pago. Esaki ta un kontinuashon di e bishita eksitoso ku DUO a hiba na komienso- i final di aña pasá.

DUO Caribisch gebied

Enkuentro di informashon

E enkuentronan di informashon ta dirigí riba studiante ku ke bai studia na Hulanda i su mayornan. Durante e enkuentro e lo risibí informashon práktiko tokante e petishon pa finansiamentu di estudio. Adishonalmente e lo risibí teps práktiko pa otro asuntu ku mester regla, manera ‘burgerservicenummers (BSN)’, DigiD i habri kuenta bankario. I tin informashon aktual tokante e plannan di gabinete pa e reintrodukshon di e beka básiko den enseñansa superior. Naturalmente tambe tin espasio pa hasi pregunta.

Ofisina di servisio temporal

E ofisinanan di servisio temporal ta habri pa es ku tin pregunta tokante finansiamentu di estudio i pagamentu bèk di su debe di estudio (‘studieschuld’). E empleadonan ta ofresé yudansa tambe den yenamentu di formulario òf yuda den kaso ku tin problema pa drenta Mijn DUO. Traha un sita no lo ta nesesario pa bishitá e ofisina di servisio temporal, pero un dokumento di identifikashon si.

Ayudo personalisá

DUO ke yuda prevení ku studiante ta haña su mes den problema finansiero. Pa e motibu ei un parti di èks studiante ku pago atrasá lo risibí un invitashon pa un kombersashon personal ku un empleado di DUO pa yega na un solushon na midí.

Mas informashon

Duo ta bishitá Aruba di 20 pa 30 di mart, Kòrsou di 27 di mart pa 6 di aprel, Sint Maarten di 3 pa 6 di aprel i Boneiru di 11 pa 14 di aprel.

Pa mas informashon tokante e ofisina di servisio temporal i e seshonnan di informashon bishitá duo.nl/bezoekantillen.